Borås kollektivtrafik

Borås Lokaltrafik AB (BL) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag.

 

Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget startade redan 1945 under namnet Stadsbussar i Borås AB. BL utför sedan 1945 all linjetrafik inom Borås tätort på uppdrag av beställaren Borås Stad, Älvsborgstrafiken och Västtrafik.


Trevlig resa!

Att åka med våra bussar skall vara en upplevelse av trygghet, komfort och punktlighet.

 

BL strävar efter att alltid erbjuda välutbildad och erfaren personal, tekniskt avancerade bussar och ett väl fungerande miljöledningssystem. Verksamheten ska leva upp till miljökrav för ett hållbart samhälle. Borås Lokaltrafik står väl rustat inför framtiden.